گرمای مورد نياز برای توليد آبگرم مصرفی توسط والا اندیشان وطن

تعيين مقدار گرمای مورد نياز برای توليد آب گرم مصرفی

برای تعيين ظرفيت گرمايی منبع آبگرم مصرفی یا آبگرمکن اعم از دوجداره يا كوئل دار می توان از رابطه زير استفاده نمود:

 

Q= ظرفيت گرمايشی (Btu/hr)
V= مقدار واقعی مصرف آبگرم (gph)
t2= دمای آبگرم خروجی بر حسب فارنهايت كه معمولا 140 درجه فارنهايت در نظر گرفته می شود.
t1= دمای آب سرد ورودی بر حسب فارنهايت كه معمولا 60 درجه فارنهايت در نظر گرفته می شود.

در سيستم SI می توان از طريق رابطه زير مقدار ظرفيت گرمايشی منبع توليد و ذخيره آبگرم مصرفی را محاسبه كرد:

 

(Kw) ظرفيت گرمايشی =Q
(litre) حجم منبع =V
(°C) دمای آبگرم خروجی =t2
(°C) دمای آب سرد ورودی =t1
(hr) مدت زمان برای گرم شدن آب =T

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

جدول منبع ذخیره آبگرم

 

ابعاد منبع آبگرم و گنجايش آن بر حسب گالن

ابعاد منبع آبگرم و گنجايش آن بر حسب گالن

 

ظرفیت و ابعاد استاندارد منابع کوئل دار

 

داکت فن کویل پر طرفدار ترین سیستم تهویه مطبوع است.