چیلر تراکمی تبخیری چیست؟

چیلر تراکمی تبخیری چیست؟

چیلرها توسط یک سیکل تبرید تراکمی یا جذبی تحت عنوان سیستم تبرید شناخته می‌شوند که با خنک کردن سیال کاری هوا را در مراکز تجاری و صنعتی رطوبت زدایی می کنند.
در واقع هدف اصلی این چیلرهای صنعتی انتقال گرما از یک نقطه به محلی دیگر است.
و اما چیلر تراکمی تبخیری توسط رطوبت آب و قوانین سرمایش تبخیری به جای استفاده از تبرید جذبی و یا تراکم بخار کار می کنند.
از این رو چیلر تراکمی تبخیری نسبت به چیلر هوای سنتی کارآمدتر می باشد.
این نوع چیلر جهت دفع حرارت داخلی نیازی به برج های خنک کن ندارند که این امر سبب موثر شدن چیلر تراکمی تبخیری در فضای داخلی و خارجی است. این چیلر ها همچنین تفاوت هایی با چیلر تراکمی با کندانسور آبی دارند.

 

بخش های اصلی چیلر تراکمی:

 • کمپرسور و موتور الکتریکی متحرک آن
 • مبدل حرارتی کندانسور که در آن مبرد با محیط اطراف خود مبادلات حرارتی می کند و گرمای اضافی خود را از دست می دهد تا از حالت گازی شکل به حالت مایع تغییر ماهیت دهد.
 • مبدل حرارتی اوپراتور که گرمای سیالی را که قرار است سرد شود می‌گیرد و به مبرد می‌دهد.
 • شیر انبساط که وظیفه آن کاهش فشار مبرد درون سیکل است.
 • گاز فریون

نحوه عملکرد چیلر تراکمی تبخیری

فرآیند های سیکل تبرید تراکمی بخار در چیلر تراکمی تبخیری:

 1. سیال مبرد با فشار و دمای پایین وارد کمپرسور می شود که در این ماهیت مبرد در حالت گازی قرار دارد.
  از طریق افزایش تراکم توسط کمپرسور فشار و دمای ماده مبرد افزایش پیدا می‌کند و سپس مبرد کمپرسور را ترک می کند و وارد کندانسور می‌شود.
  از آنجایی که عملیات متراکم نمودن ماده مبرد با کمپرسور به انرژی نیازمند است می‌بایست از یک الکتروموتور برای حرکت در آوردن آن استفاده کنید.
 2. در کندانسور یک مبدل حرارتی است که در آن گرما به واسطه آب از ماده مبرد گرفته می‌شود و این انتقال گرما سبب تبدیل شدن مبرد از حالت گازی به مایع است در این فرآیند فشار مبرد ثابت است.
 3. کاهش ناگهانی فشار سبب افت فشار مبرد ورودی به اوپراتور می گردد سپس با عبور ماده مبرد از شیر انبساط افت فشار زیادی ایجاد می‌کند ضمن کاهش دمای مبرد مقداری از آن تبخیر می‌شود و ماده مبرد در حالت دوفازی قرار می‌گیرد.
 4. در آخرین فرآیند ماده سرمازا دمای پایین‌تر از محیط هدف دارد در نتیجه به علت این اختلاف دما مبرد گرما جذب می کند و شروع به تبخیر شدن میکند.
  این رخداد سرمایش در فشاری تقریباً ثابت اتفاق می‌افتد.

نکته مهم این است که با معکوس کردن جهت جریان مبرد میتوان همزمان گرمایش و سرمایش ساختمان یا هر فضایی را انجام داد.

کاربردهای این نوع چیلر در صنعت

در کندانسورهای چیلرهای تراکمی تبخیری مبرد از داخل کوئل عبور می‌کند و در ارتباط غیرمستقیم با آب تقطیر می‌گردد.
اجزای چیلر تراکمی تنها به کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اوپراتور محدود نمی گردد و بخش های خرد و کلانی در ساختار یک چیلر تراکمی وجود دارد.
در انبارها، مراکز بهداشتی، کارخانه ها، ساختمان های تجاری و فضاهای اداری که گرمای ناخواسته زیادی تولید می شود می توان چیلر تراکمی تبخیری را استفاده کرد‌.
در واقع این دستگاه گرما از طریق مایع مبرد و سیکل تبرید دفع می شود.