چیلر جذبی خورشیدی

صفحات تخت خورشيدی با دمای 60 درجه سلسيوس برای چيلرهای جذبی مناسب نيستند. برای چيلرهای جذبی بايد از صفحاتی كه دارای دامنه دمايی 120-140 درجه سلسيوس با بازده 50-60 درصد هستند استفاده نمود.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

تخمين سطح كلكتور خورشيدی چيلر جذبی


مقايسه چيلر جذبی يک و دو اثره ليتيم برومايد-آب


دمای سيال گرم كننده در سه نوع چيلر جذبی يك اثره و دو اثره ليتيم برومايد-آب و چيلر آمونياكی


ضريب كارايی چند نوع چيلر جذبی خورشیدی

سيستم های چیلرجذبی مناسب با انواع مولد های توان درشبكه های CHP

انواع چيلرهای جذبی خورشیدی مورد استفاده در سيستم های CHP

چیلر هوا خنک اسکرال از زیر مجموعه های چیلر هوا خنک است که برای مصارف خاصی از جمله زمان هایی که نیاز به ظرفیت تبرید کم یا متوسط است مورد استفاده قرار می گیرد.

مقايسه بين انواع مولد های توان در شبكه های CHP

مقايسه بين انواع مولد های توان در شبكه های CHP (ادامه)


دما و توان خروجی مولد های رايج در سيستم های CHP‌ و شرايط تبديل گرمای تلف شده


انرژی الكتريكی مورد نياز چيلر جذبی خورشیدی


تخمين ابعاد چيلر های جذبی خورشیدی

تخمين ابعاد چيلر های جذبی شعله مستقيم


تخمين ابعاد چيلر های جذبی يک اثره

تخمين ابعاد چيلر های جذبی خورشیدی دو اثره