چیلر تراکمی با کندانسور هوایی چیست؟

مشخصات چيلر تراكمی با كندانسور هوايی (خنک كننده گروه دو)

ساخت شركت تهويه
مشخصات چيلر تراكمی با كندانسور هوايی

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

مشخصات خنک کننده تراکمی یکپارچه

مشخصات نوعی خنک کننده تراکمی یکپارچه (گروه چهار، اواپراتور هوایی و کندانسور آبی) ساخت شرکت سرما آفرین

مشخصات نوعی خنک کننده تراکمی یکپارچه 1

چیلر تراکمی با کندانسور هوایی زیر مجموعه ای از انواع چیلر تراکمی می باشد.