چيلر تراكمی با كندانسور آبی

مشخصات چيلر تراكمی با كندانسور آبی (خنک كننده گروه يک)

ساخت شركت تهويه
مشخصات چيلر تراكمی با كندانسور آبی

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

 

چیلر تراکمی با کندانسور هوایی و چیلر هوا خنک یکی دیگر از انواع چیلر ها هستند که تفاوت ها و شباهت هایی با چیلر تراکمی با کندانسور آبی دارند.