پلاگ فن

پلاگ فن

پلاگ فن ها (پلنیوم فن ها) برای کاربردهایی که نیازمند فشار استاتیک بالا (جهت غلبه بر افت اصطکاکی) در جریان هوای پایین و همچنین سروصدا کم و اتاق های تمیز استفاده می شوند. این فن ها نیاز به زانویی و تبدیل را برای هواساز حذف می کنند و زمانی که فضای اتاق دستگاه هواساز محدود است، بهتراست از این فن ها استفاده شود.
پلاگ فن ها بازدهی کمتری نسبت به دیگر فن های سانتریفیوژ دارند. این فن ها هوزینگ ندارند در واقع پلاگ فن ها در اصل فن سانتریفیوژ یک طرفه بدون محفظه حلزون شکل یا هوزینگ هستند و شفت موتور موازی جریان هوا می باشد. زمانی که سر و صدای هواساز برای ما اهمیت دارد از پلاگ فن ها استفاده می کنیم زیرا اتاقک این فن ها طوری است که به صورت تضعیف کننده صدا عمل می کند.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید>

کانال خروجی پلاگ فن ها افت فشار زیادی داشته و برخی اوقات می تواند حالت جریان را مغشوش کند که این خود منجر به افزایش افت فشار هنگام عبور از فیلتر و کویل ها می شود. هنگامی که پلاگ فن انتخاب می شود، باید افت فشار خروجی با افت فشار سیستم جمع شده و در محاسبات لحاظ گردد. برای محاسبه افت فشار خروجی فن از فرمول زیر استفاده می کنیم:

نکته: برای فن با خروجی شعاعی، ضریب افت فشار را 1.5wgو برای خروجی محوری
w.g”2 در نظر میگیریم. برای محاسبه ,V از فرمول زیر استفاده میکنیم:

نکته: به دلیل آن که فشارسرعتی (فشار دینامیکی) داخل فن به فشار استاتیک تبدیل می شود فن دیگرنیازی به کانال مستقیم ندارد و لزومی ندارد که کانال روبه روی قسمت تخلیه فن قرار بگیرد.

نکات هندسه فن پلاگ

1. جهت چرخش از سمت محرک فن (موتور) مشخص می شود.
2. در فن های یک طرفه (مکش از یک طرف)، قسمت محرک فن همیشه در طرف دیگر دهانه ورودی قرار میگیرد.3. فن های دو طرفه (مكش از دوطرف) كه در طرف قسمت محرک (موتور) قرار دارد، جهت چرخش فن را مشخص مي كند.
4. جهت تخليه فن با زاويه ای كه نسبت به محور عمودی فن دارد مشخص می شود. زاويه تخليه ممكن است در صورت نياز با هر زاويه ای باشد.
5. جهت چرخش فن از سمتی كه موتور قرار دارد مي تواند ساعت گرد يا پاد ساعت گرد باشد.