لوله های گرمایش کفی

تخمین اندازه و فواصل لوله های گرمایش کفی

تخمین اندازه و فواصل لوله های گرمایش کفی

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید>

 

مثال: برای یک اتاق به مساحت ²m13.5 و بار گرمایشی 779 وات، قطر لوله ها و فواصل آنها عبارت خواهد بود از:
لوله 15 میلی متر با فواصل mm200 مطابق جدول فوق دارای توان گرمایی 67 وات بر متر مربع است که این مقدار از میزان مورد نیاز بیشتر است. بنابراین لوله به قطر 18 میلی متر با فواصل 300 میلی متر و توان گرمایشی 55 وات بر متر مربع مناسب خواهد بود.
تخمین ظرفیت واحد تشعشعی مادون قرمز
برای سیستم گازسوز:
160_140 کیلو کالری در ساعت به ازای هر متر مربع در فضاهایی با ارتفاع 12_5 متر

هواساز ایرواشر دستگاه تهویه مطبوع با عملکرد سیستم تهویه تبخیری است.

برای سیستم های الکتریکی:
150_120 وات به ازای هر متر مربع در فضاهایی با ارتفاع 6_4 متر

مشخصات گرمکن های تابشی لوله ای و سرامیکی