کندانسور هوایی چیست؟
مشخصات نوعی كندانسور هوايی، ساخت شركت سرما آفرين

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید>

دستگاه هواساز یکی از سیستم های تهویه مطبوع جهت توزیع هوای سرد و گرم محیط است.

ظرفيت های فوق بر اساس دمای محيط 77°F، مبرد R-22، ارتفاع از سطح دريا 0ft و اختلاف دمای 27°F بين دمای تقطير و دمای هوای ورودی به كندانسور تعيين شده است.
برای شرايط ديگر می بايد از ضرايب تصحيح زير استفاده نمود.
– ضريب تصحيح برای دمای محيط: 60°F(1.032) ،70°F(1.014) ،80°F(0.933) ،90°F(0.971) ،100°F(0.949) ،110°F(0.929) و120°F(0.91)

– ضريب تصحيح برای t∆ (اختلاف دمای تقطير و دمای ورودی كندانسور):

15°F(0.555) ،20°F(0.741) ،25°F(0.926) ،30°F(1.111) و35°F(1.296)
– ضريب تصحيح برای مبرد های ديگر: R-134A(0.954) ،R-502(0.975)

– ضريب تصحيح برای ارتفاع: 1000ft(0.980) ،2000ft(0.959) ،3000ft(0.936)،
4000ft(0.917) ،5000ft(0.896) ،6000ft(0.875) ،7000ft(0.854) ،8000ft(0.834)
– توان موتور هر فن: 2000 وات ولتاژ: سه فازه 400 ولت