فن گریز از مرکز

فن های گريز از مركز(سانتريفيوژ)

بيشترين استفاده از فن های سانتريفيوژ در مصارف تهویه مطبوع می باشد که با توجه به مدل های مختلفی که ساخته می شوند می توانند حجم هوادهی مناسبی در اختلاف فشارهای بالا، متوسط و پایین داشته باشند.
فن های سانتریفیوژ را می توان با توجه به شکل پره های پروانه آن طبقه بندی نمود که انواع مختلف پره های فن های فوق به صورت زیر است:
1. فوروارد یا تیغه های خمیده رو به جلو
2. با تیغه های شعاعی
3. فن های بکوارد که خود دارای انواع مختلف
الف – بکوارد با تیغه های شیب دار رو به عقب
ب – تیغه های خمیده رو به عقب
ج- بکوارد با تیغه های ایرفویل
1.فن های سانتریفیوژ فوروارد: این فن که نمای کلی آن در شکل نشان داده شده است تیغه هایی دارد که به سمت چرخش فن انحنادار می باشد. این فنها در شرایطی کاربرد دارند که حجم هوای پایین و متوسط و همچنین فشار مورد نیاز پایین باشد . این فن ها دارای راندمان های پایین تری نسبت به بقیه فن های گریز از مرکز ذکر شده می باشند. تعداد تیغه های آنها طبق استاندارد ASHRAE بین 24 تا 64 عدد است. فن های با پروانه های فوروارد معمولا به خاطر کوچک بودن اندازه و همچنین ارزان تر بودن انتخاب می شوند.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید>میزان حد تنشی این نوع فن ها به طور عمده به میزان سرعت آنها بستگی دارد. چون این فن ها برای کارکرد در سرعت های بالا و تنش های بالا طراحی نمیشوند لذا از میزان سر و صدای کمتری برخوردارند.
نمودار 4-6 منحنی عملکرد فن فوروارد را نشان میدهد.
2. فن گریز از مرکز با تیغه های شعاعی: این نوع پروانه ها که شکل شماتیک آن در شکل 8-6 آورده شده در مواردی استفاده میشود که حجم هوا کم و متوسط ولی فشار مورد نیاز بالا باشد.
این فن ها معمولا در جاهایی که جریان هوا دارای ذرات خارجی از قبیل گرد و غبار، براده های چوب و آهن است مورد استفاده قرار میگیرند. تعداد تیغه های این نوع فنها طبق استاندارد ASHRAE بین 6 الى 10 عدد می باشد.
این فن ها ساده ترین ساختمان را بین کلیه فن های گریز از مرکز دارند و از مقاومت مکانیکی بالایی برخوردارند.
3. فن گریز ازمرکز بکوارد: فن های بکوارد به سه گروه عمده که در ابتدا به آن اشاره شد تقسیم بندی می گردند، حجم هوا و فشار بالاتری نسبت به سایر فن ها تولید می کنند و دارای راندمان های بالایی نسبت به فن های فوروارد هستند.

الف۔ فن های بکوارد با تیغه های شیبدار به عقب: این نوع فن که شماتیک آن در شکل 9-6 نشان داده شده است از تیغه های صاف در خلاف جهت چرخش فن ساخته می شود و موارد کاربرد آن برای سرعت های کم و متوسط و محیط های تمیز و کثیف می باشد. راندمان این فن ها از دو نوع دیگر بکوارد کمتر است.
تعداد تیغه های این نوع فن ها طبق استاندارد ASHRAE بین 10 الی 16 عدد می باشد.
ب-فن های بکوارد با تیغه های خمیده به عقب: این نوع فن ها که شماتیک آن در شکل 10-6 نشان داده شده است برای سرعت های متوسط و بالا استفاده می شوند و قابلیت استفاده در جریان هوای تمیز و کثیف را دارند. راندمان این فن ها از نوع الف بالاتر است.
تعداد تیغه های این نوع فن ها طبق استاندارد ASHRAE بین 10 الی 16 عدد می باشد.

ج- پروانه های بکوارد با تیغه های انحنادار ایرفویل: فن های با تیغه های ایرفویل که شماتیک آن در شکل نشان داده شده است به خاطر شکل پره، از راندمان بالاتری نسبت به سایر فن های بکوارد برخوردار می باشد و در واقع دارای بالاترین راندمان در این نوع فن ها است. این نوع فن ها دارای سر و صدای کمتری نیز می باشند. ولی این نوع فنها در برابر وجود ذرات خارجی در جریان هوا حساسیت بیشتری دارند و برای هوای تمیز پیشنهاد می گردند و از طرفی از نظر وزنی سنگین تر نیز می باشند.
تعداد تیغه های این نوع فن ها طبق استاندارد ASHRAE بین 10 الی 16 عدد می باشد.
(لازم به توضیح است فن های ایرفویل را با BAF و فن های بکوارد معمولی را با BC نمایش میدهند)
منحنی عملکرد فن بکوارد در نمودار 6-6 نشان داده شده است. لازم به توضیح است که منحنی عملکرد هر سه نوع فن بکوارد ذکر شده مانند هم می باشد و فقط از نظر راندمان با هم متفاوت هستند.