انبار یخ

انبار يخ

برای هر يک درجه فارنهايت كمتر از 32°F:

برای طراحی انباره يخ فقط ظرفيت گرمای نهان يخ بايد مورد توجه قرار گيرد.

هواساز تجاری جهت فضا ها و اماکن بزرگ یکی از پر کاربرد ترین دستگاه های تهویه است.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

شرایط عمومی کارکرد کندانسور آبی

دمای آب ورودی: F° 85
دمای آب خروجی: F° 95
دبی معمول با اختلاف دمای
3gpm/ton :10°F
کاهش دمای یک درجه فارنهایت موجب افزایش بازده چیلر به میزان 1 تا 1.2 درصد خواهد شد.

تخمین دبی هوای کندانسور هواخنک

حداقل دبی هوای خنک کننده کندانسور به ازای هر تن تبرید ظرفیت چیلر تراکمی، 1000 فوت مکعب در دقیقه (cfm) در نظر گرفته میشود.

تخمین ابعاد و وزن چیلرهای تراکمی

چیلرهای تراکمی تا 160 تن تبرید نامی:
حداکثر ارتفاع تقریبی: 220 cm
حداکثر عرض تقریبی: 100 cm
حداکثر طول تقریبی: 350 cm
تخمین وزن چیلر با کندانسور آبی: به ازای هر تن تبرید حداقل kg 30
تخمین وزن چیلر بدون کندانسور آبی (کندانسور هوایی)
: به ازای هر تن تبرید حداقل 20 kg