آبگرمکن های والا اندیشان وطن

آبگرمكن چیست؟

در اينجا منظور از آبگرمكن، تجهيزاتی هستند كه در تماس مستقيم با منبع انرژی ناشی از سوخت های فسيلی، الكتريسيته و خورشيد، آبگرم مصرفی را توليد مي كنند و برخی از آنها امكان ذخيره سازی را هم دارا هستند.
بنابراين از تجهيزاتی مانند منابع كوئل دار و منابع دوجداره كه به طور غير مستقيم و با بهره گيری از گرمای سيال های داغ مانند بخار و آب داغ، آبگرم مصرفی را توليد می كنند، ذكری به ميان نيامده است. در مورد اين گونه تجهيزات به جای آبگرمكن، اصطلاح منابع توليد آبگرم مصرفی مورد استفاده قرار مي گيرد.
آبگرمكن ها فارغ از تاسيسات مركزی و جدای از آنها به طور مستقل و محلی امكان توليد و ذخيره سازی آبگرم مصرفی را دارند و به طور كلی و صرف نظر از نوع سوخت مصرفی در دو گروه عمده مخزنی و لحظه ای طبقه بندی مي شوند. در آبگرمكن های مخزنی امكان ذخيره سازی آبگرم وجود دارد؛ اما در آبگرمكن های لحظه ای منبعی برای ذخيره سازی وجود نداشته و آب به هنگام مصرف گرم می شود.

فن کویل ها نیز وظیفه تهویه مطبوع و انتقال حرارت را در ساختمان ها بر عهده دارند.

علاوه بر این هواساز هایژنیک نیز مانند سایر هواساز ها جهت تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد.

 

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

 

جدول مشخصات آبگرمکن مخزنی

جدول ظرفیت آبگرمکن

ظرفیت آبگرمکن برقی

ظرفیت آبگرمکن نفتی

ظرفیت آبگرمکن گازسوز

ظرفیت آبگرمکن برقی(1)

ظرفیت آبگرمکن نفتی برای واحدهایی با دو حمام

 

 

ظرفیت آبگرمکن گازسوز(1)ظرفیت آبگرمکن نفتی(1)ظرفیت آبگرمکن برقی برای واحدهایی با سه حمام